industri nyheter

Introduktion av två kraftgenereringsmetoder för solpaneler

2021-09-01
(1) Ljus-värme-elektrisk konverteringsmetoden använder solstrålning för att generera elektricitet. I allmänhet är solfångaren iSolpaneleromvandlar den absorberade värmen till ånga från arbetsvätskan och driver sedan ångturbinen för att generera elektricitet. Den förstnämnda processen är en lätt-värmeomvandlingsprocess; den senare processen är en värmeelektrisk omvandlingsprocess.

(2) Metoden för direkt omvandling av ljus-elektricitet använder den fotoelektriska effekten för att direkt omvandla solstrålningsenergi till elektrisk energi. Grundanordningen för ljus-el-omvandlingen är solcellen. En solcell är en anordning som direkt omvandlar solljusenergi till elektrisk energi på grund av den fotovoltaiska effekten. Det är en halvledarfotodiod. När solen skiner på fotodioden kommer fotodioden att förvandla solens ljusenergi till elektrisk energi för att producera ström. När många batterier kopplas i serie eller parallellt kan en kvadratisk uppsättning solceller med relativt stor uteffekt bildas.