industri nyheter

Hur fungerar en ren sinusvågsomriktare?

2021-07-28

Deren sinusvågsomriktareär en elektrisk energiomvandlingsanordning som omvandlar likström till växelström. Den slutför växelriktaruppgiften genom att slå på och stänga av strömhalvledarenheter enligt en specifik lag. Modern växelriktarteknik är en vetenskap som studerar teori och tillämpnings- och designmetoder för växelriktarkretsar. Den är baserad på industriell elektronikteknik, halvledarenhetsteknik, modern styrteknik, modern kraftelektronikteknik, pulsbreddsmoduleringsteknik, halvledaromvandlarteknologi och En praktisk teknik baserad på vetenskap som magnetiska material, så tillämpningen av sinusvågsomriktare går igenom många områden i samhället och livet.